Park Geun Hye – từ Nhà Xanh đến nhà tù

Park Geun Hye – con gái của nhà độc tài lừng danh Park Chung Hee, sau này trở thành đại chính trị gia, Tổng thống thứ 11 của Đại Hàn Dân Quốc, nay phải bị […]